Inici

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

Ja s'han enviat les enquestes per a les famílies per tal que puguin avaluar la seva satisfacció amb diferents aspectes escolars. 

L'enquesta ha estat dividida en blocs temàtics: Alumne vs l'educació, relació alumnes-professors/es, relació famílies-escola, serveis escolars, altres aspectes de l'escola.

Així mateix, volem recordar que s'ha de respondre una per alumne i que sobretot, s'omplin en la mesura del possible les observacions per així tenir més informació.

En el primer dia de posada en marxa, ja s'han rebut 81 enquestes. Esperem que la resposta sigui massiva i per tant tinguem molta informació per part de les famílies.

 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació