Inici

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

L'escola ja està a punt per rebre els alumnes aquest proper dilluns dia 12 de setembre.

 

Aquest curs, tenim algunes novetats que cal que comenceu a saber amb temps:

1- Finalització del procés de desdoblament de l'escola. A partir d'aquest curs, l'Escola Povill és una escola de doble línia en la seva totalitat.

2- Creació i ampliació de nous espais a l'edifici d'ESO: Nova aula al pis superior, ampliació de la sala de tecnologia i del laboratori d'ESO.

2- Incorporació de la figura de Subdirector de l'ESO, càrrec que assumirà en Jordi Cerdeira.

3- Incorporació de la figura de Psicopedagoga de l'ESO i augment d'hores d'atenció, per tal d'atendre millor les necessitats dels nostres adolescents i de les famílies que ho necessitin.

4- Canvi de plataforma educativa. Deixem la plataforma "Alexia" i comencem a treballar amb "Clickedu". Aquest canvi millorarà la comunicació família-escola i les vostres gestions.

5- Tot això englobat en el procés de certificació de Qualitat educativa que l'escola va començar el curs passat.

 

 Us desitgem a tots un molt bon curs.

 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació