Inici

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

Recordeu que a través del Projecte OLIKLAK, tots els dilluns, els alumnes que hagin omplert la seva ampolla "Claki" la podran portar a l'escola i els alumnes de 6è de Primària o 4t d'ESO la recolliran, l'emmagatzemaran i faran el canvi del recipient ple per un altre buit. Posteriorment una entitat social col·laboradora s’encarregarà del transport dels clakis plens, del rentat de les ampolles i tornar-los a l’escola una vegada ben nets, per ser reutilitzats.

Tots hi tenim molt a dir i fer. Un sol gest al passar l’oli de la paella al “Claki” i evitar que aquest vagi a la xarxa de clavegueram i en definitiva a la Planta Depuradora genera un bon conjunt de beneficis al Medi Ambient. També, evitant que les piles usades acabin a la brossa, generarem menys elements contaminants a la Natura.

Impliqueu-vos en aquests projectes de reciclatge i promoveu a casa també el reciclatge d'altres materials, per l'educació de tots i per a la millora del medi ambient.

 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació