Inici

instagram     twitter   

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

Les proves TIMSS són poves elaborades per l’Associació Internacional de l’Avaluació del Rendiment Educatiu  i aplicades i corregides externament.

Fa dos cursos, l'Escola Povill va ser seleccionada per  participar amb un grup de 4t de primària en la realització de les proves TIMSS (equivalents a les PISA), juntament amb altres escoles de Catalunya, altres comunitats d'Espanya i amb molts altres països de l'OCDE.  Aquestes proves  formen part de l’Estudi  Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències (TIMSS).

Estem molt satisfets dels resultats. I són un clar indicador que estem recollint els fruits dels canvis que portem duent a terme els darrers anys. Tanmateix, encara tenim camí de millora i cap a la recerca constant de l'excel·lència edcativa. 

Resultats ESCOLA POVILL