Inici

instagram     twitter   

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

Les proves TIMSS són poves elaborades per l’Associació Internacional de l’Avaluació del Rendiment Educatiu  i aplicades i corregides externament.

Fa dos cursos, l'Escola Povill va ser seleccionada per  participar amb un grup de 4t de primària en la realització de les proves TIMSS (equivalents a les PISA), juntament amb altres escoles de Catalunya, altres comunitats d'Espanya i amb molts altres països de l'OCDE.  Aquestes proves  formen part de l’Estudi  Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències (TIMSS).

Estem molt satisfets dels resultats. I són un clar indicador que estem recollint els fruits dels canvis que portem duent a terme els darrers anys. Tanmateix, encara tenim camí de millora i cap a la recerca constant de l'excel·lència edcativa. 

Resultats ESCOLA POVILL

 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació