Inici

instagram     twitter   

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

Tal com anem fent des de fa set cursos, aquests dies, els alumnes de primària han començat una unitat didàctica sobre esport adaptat. Durant tot aquest període parlaran, observaran i experimentaran com viuen l’esport les persones amb discapacitat, com les que no poden caminar o les que no hi poden veure.

 

Els objectius principals que volem treballar són:

1- Sensibilització i empatia envers les persones que tenen alguna discapacitat.

2- Valorar la diversitat entre les persones. Tots tenim capacitats i hem de valorar les coses positives que tenim, amb capacitat per resoldre els problemes.

3- Pensar en els altres i fomentar una actitud en els alumnes de millora del món i societat en la qual vivim.

4- Conèixer alguns esports adaptats i fomentar el companyerisme i el respecte a les normes de joc.

 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació