Inici

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

 Dimecres , 30 de gener, vam celebrar el dia escolar de la Pau i la no-violència.

 

Al llarg del dia, hem reflexionat sobre el significat d'aquesta paraula tan curta però tan gran gran a la vegada.

Hem parlat i hem posat exemples del que significa la pau: respecte als altres, col·laboració, ajuda als que ho necessitin, diàleg, no-violència, ... A la tarda, hem cantat tots junts, esperant que tots els dies s'omplin de pau.

VIDEO DEL DIA DE LA PAU

 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació