Inici

instagram     twitter   

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

Aquest curs hem iniciat el servei de transport per als nostra alumnes que viuen a Abrera. Aquests, podran utilitzar el servei de transport escolar per arribar a l’escola i posteriorment retornar al seu domicili. El servei és realitzat per l’empresa Transports Generals d’Olesa (TGO) i compartit amb l’escola Daina-Isard, d’Olesa. 

El servei disposa de monitors que recullen els alumnes a l’autocar i els acompanyen en el seu trajecte, així com d’altres monitors que els recullen a la parada per acompanyar-los fins a les seves aules. En tot moment, els alumnes hauran de respectar la monitora responsable i seguir les indicacions i normes que se li indiquin. En cas contrari, hauran de ser baixa del servei de transport escolar.

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació