Educació secundària

instagram     twitter   

 

Innovació educativa

 

Millorar la formació integral dels alumnes en un món constantment canviant.

Projectes singulars

 

7 ciències, Dona’m veu, TIC a l’aTAC, Olesa...

 

Llengües estrangeres

  

Garantim l’èxit en una societat plurilingüe creixent.

 

Convivència

 

Per l'Escola Povill la convivència és un valor essencial.

Grups reduïts en moltes matèries:

El nostre sistema pedagògic aconsegueix optimitzar els resultats acadèmics estar creant, en tantes matèries com és possible, un sistema de grups reduïts amb la finalitat d’aconseguir oferir a l’alumnat una atenció més personalitzada que li permeti assolir més fàcilment l’èxit. Aques any ja tenim desboblats el català, l'anglès, les naturals i les matemàtiques a tots els cursos i el castellà i les socials a la majoria.

 

Creació de projectes interdisciplinaris i transversals:

Un del nostres objectius és que els alumnes aprenguin a treballar en grup i d’una manera interdisciplinària,(treballant des de diferents matèries un mateix tema) i transversal. Per això dissenyem activitats pensades pel treball en grup dins d'un mateix curs o també perquè els alumnes més grans puguin compartir-les amb els petits. Amb això aconseguim potenciar les seves intel•ligències múltiples i estimular el treball competencial i en equip.

 

 

Sistema d’avaluació continuada, amb un seguiment pormenoritzat.

Un altre dels nostres compromissos com Escola, és oferir a les famílies una atenció contínua i pormenoritzada. Amb aquesta intenció, hem creat un sistema d’avaluació contínua, que incorpora preavaluacions i un pla d’acció tutorial  amb entrevistes tant  amb les famílies i els alumnes. Durant tota la ESO, i especialment al darrer curs, es fa un esforç important en relació a l'orientació professional per garantir que tots els alumnes puguin preparar i escollir el camí que seguiran un cop acabada l'ESO.

 

Compromís amb les noves tecnologies:

La nostra escola està fent una forta aposta pel món de les noves tecnologies. Per aquest motiu els nostres alumnes ja treballen des de 1r d’ESO matèries relacionades amb el món de la tecnologia i la informàtica: robòtica, programació, videocreació,  etc. Dins de totes les matèries s'incorporen eines informàtiques i cal destacar, d'entre elles, l'ús que es fa del classroom, una aula virtual lligada al correu escolar personal que té cada alumna de secundària i que permet l'intercanvi d'informació, el treball en xarxa  o l'entrega de feines entre professors i alumnes. 

 

 

Aprenentatge de les llengües estrangeres de manera vivencial.

El nostre compromís amb l’aprenentatge de les llengües estrangeres es vertebra en: oferir a les famílies una hora setmanal més d’anglès del que estableix el currículum oficial; un sistema de speaking amb personal nadiu de països de parla anglesa; un projecte de correspondència amb altres escoles de l’estranger sumat a un viatge d'intercanvi a 3r d'ESO, on els nostres alumnes visiten l’escola amb la que prèviament han mantingut aquesta correspendència ; la preparació per exàmens oficials, com el Pet o el First; la incorporació de l’anglès, com a llengua vehicular, en activitats d’altres matèries.
A partir de primer d'ESO els alumnes poden escollir el francès com a segona llengua extrangera.

 

Intel·ligència emocional

Ens agrada poder donar resposta a les necessitats que presenten els nostres alumnes, no sols a nivell acadèmic sinò també a nivell emocional, personal i social. Per això, a tots els cursos es dedica una hora setmanal a l'educació emocional. Aquest espai s'utilitza per contribuir atravé de diferents activitats pràctiques (dinàmiques de grup, debats, treball cooperatiu, etc.) a la millora del seu desenvolupament i benestar. Aprenem conjuntament de la vida i per a la vida, i ho fem des d’un marc de respecte per un mateix i per als altres, potenciant l’autoconeixement, la reflexió, l’esperit crític i  la creativitat, tot incidint en la intel•ligència intrapersonal, interpersonal i la intel•ligència emocional.. 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació