Educació Infantil

instagram     twitter   

 

Innovació educativa

 

Millorar la formació integral dels alumnes en un món constantment canviant.

Projectes singulars

 

7 ciències, Dona’m veu, TIC a l’aTAC, Olesa...

 

Llengües estrangeres

  

Garantim l’èxit en una societat plurilingüe creixent.

 

Convivència

 

Per l'Escola Povill la convivència és un valor essencial.

En el nostre segon cicle d’Infantil (3-6 anys), prioritzem l’adquisició dels principals hàbits (d’autonomia, de treball i de convivència) i el domini progressiu del llenguatge verbal. Iniciem el procés de la lecto-escriptura en lletra lligada i l’aprenentatge de les habilitats bàsiques per adquirir unes bones aptituds per a l’educació primària. A grans trets, la nostra etapa d’infantil es defineix per:

Pedagogia positiva: Aprenentatge amb afecte, joc i foment de l’autonomia.

L’estima, la diversió i saber-ho gestionar un mateix són els principals motors per al bona adquisició d’un aprenentatge. Desenvolupament dels alumnes en un ambient on se sentin segurs, respectats i estimats. 

 

 

Aprenentatge múltiple i globalitzat.

Sistema basat en les intel·ligències múltiples de Howard Garner i en la globalització dels aprenentatges. Qualsevol activitat posarà en joc mecanismes afectius, psicomotors, comunicatius, d'imaginació, creativitat, etc.

 

Educació emocional i en valors.

Ajuda a l’autoconeixement i consciència d’un mateix per a fer més fàcil la convivència amb els altres i començar a trobar la millor resposta a l’emoció del moment.

 

Sessions diàries d’aprenentatge en anglès.

Amb contextos, persones i situacions diverses els alumnes entren en contacte cada dia amb la primera llengua estrangera de l’escola.

 

Ús habitual de les tecnologies.

Per a incidir en l’aprenentatge, es fa ús constant de les PDIs (Pissarres digitals), I-pads individualment i en breu s’iniciarà la programació des de P3 (bee-bot, Pleo RB).

 

 

Sortides i Colònies des de P3.

Amb la finalitat de reforçar i afiançar els aprenentatges de l'aula i de l'entorn escolar, al llarg de l'etapa es proposen visites a museus, biblioteca, parcs, granges, teatres, etc.

 

Informació periòdica a les famílies.

Els pares i mares estan en tot moment informats de l'evolució educativa dels seus respectius fills, a través de reunions d'inici i final de curs, tutories individuals i informació periòdica per correu electrònic.

 

Participació de les famílies en activitats dins les aules.

 

Narració de contes dins l’espai “El conte del Joan”, participació dins el projecte “l'artista convidat” i acompanyament en sortides locals.

 

Celebració activa de festes i tradicions populars.

Castanyada, Festival de Nadal, Rua de Carnestoltes, Sant Jordi, són les principals però no úniques festes que els nens i nenes de l’escola poden gaudir cada any.

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació