Educació Primària

instagram     twitter   

 

Innovació educativa

 

Millorar la formació integral dels alumnes en un món constantment canviant.

Projectes singulars

 

7 ciències, Dona’m veu, TIC a l’aTAC, Olesa...

 

Llengües estrangeres

  

Garantim l’èxit en una societat plurilingüe creixent.

 

Convivència

 

Per l'Escola Povill la convivència és un valor essencial.

EDUCACIÓ INTEGRAL DE L’ALUMNE

Considerem que els nostres nens i nenes són els principals implicats en la seva pròpia educació. És per això que, des de que entren a l’escola, tota la comunitat educativa els acompanyem, guiem i ajudem en seu procés de formació, en el sentit més ampli de la paraula (formació personal, social, emocional i acadèmica).
El treball dels tutors/es (juntament amb tots els altres mestres i personal que intervé en el seu dia a dia) és fonamental en aquesta tasca.


L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES

A la classe amb les pissarres digitals, amb els iPads o amb l'aula d'informàtica, les tecnologies són part de la nostra vida quotidiana a l'escola. Ens ajuden a fer de l'aprenentatge una tasca activa i molt més intensa.
La comunicació família-escola també esdevé molt més àgil i útil a través de les noves eines de què disposem: pàgina web, plataforma Clickedu, llibres digitals dels alumnes, sites, etc.


LA IMPORTÀNCIA DE LES MATEMÀTIQUES

La nostra escola ha elaborat un currículum propi de tots els objectius que volem treballar dividint-los en 8 blocs matemàtics. Tenint molt present allò que cal ensenyar, ajudem als alumnes a experimentar, manipular i observar les matemàtiques, de manera que aquestes es
converteixen en un joc més fàcil d’entendre.


POTENCIEM L’ANGLÈS

En aquesta etapa, els alumnes fan 4 hores setmanals d’anglès. A través de diversos tallers i diferents metodologies, volem millorar l’aprenentatge d’aquesta llengua en totes les seves vessants: speakings (conversa), writings (expressió escrita) i listenings (audicions).
També realitzem la matèria d’educació plàstica en anglès (art in english).
Recentment hem iniciat un programa d’intercanvi amb una escola anglesa, que està resultant molt enriquidor (cartes, emails, vídeos,...).


GRUPS REDUÏTS PER MILLORAR L’APRENENTATGE

A tota la Primària es fan grups més reduïts d’alumnes per tal de treballar les àrees de matemàtiques, llengües i informàtica. Potenciem una atenció més individualitzada, propera i directa; i en conseqüència, un millor aprenentatge.


PROJECTE DE CURS

Mitjançant diferents assignatures (interdisciplinarietat) s’elabora un projecte on els alumnes treballaran un tema al llarg del curs. A través d’activitats ben diverses investiguen, aprenen i apliquen un nou aprenentatge.
D’altra banda, i per tal de potenciar l’autoestima i l’autoconeixement, a cada curs es proposa un projecte personal d’alumne: El meu do, La maleta viatgera, El protagonista de la setmana...

 


PISCINA A CICLE INICIAL

Durant els dos primers anys de Primària, els nostres alumnes realitzen l’activitat de piscina un cop per setmana durant un trimestre. Volem així potenciar l’esport, fer-los més autònoms i compartir espais i temps amb els companys/es en un ambient diferent a l’escola


FESTIVITATS I SORTIDES

Celebrem les diferents festivitats a l’escola, destacant especialment el nostre entranyable festival de Nadal a la Passió.
Cada cicle o curs realitza una sortida trimestral per complementar el currículum escolar d’una forma més vivencial i directe. A més, participem en activitats, teatres, sortides,... proposades des de diferents àmbits locals (Ajuntament, Arts i Oficis,...)


ESTADES DE 3 DIES FORA DE L’ESCOLA

Cada any proposem colònies de 3 dies amb els nostres alumnes. Guanyem en quant a coneixement dels infants, compartim moments especials, ens ajudem en situacions ben diferents i aconseguim vivències inoblidables.

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació