L'escola per dins

instagram     twitter   

Fes un tour virtual per la nostra escola: 

Edifici d'infantil

Fes una ruta per l'edifici d'infantil de l'Escola Povill

Edifici de primària

Fes una ruta per l'edifici de primària de l'Escola Povill

Edifici de secundària

Fes una ruta per l'edifici d'infantil de l'Escola Povill

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació