Horaris

instagram     twitter   

El projecte de les Taules Autorentables de les estudiants Nuria Cossín i Sandra Rubio ha quedat en segona posició al 9È CONCURS D'INICIATIVES EMPRESARIALS on s'havien presentat més de 40 projectes. Us convidem a veure el projecte a la pàgina web que es va realizar per la ocasió: Taules Autorentables

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació