Professorat

instagram     twitter   

Tutors i tutores d'educació infantil

 

 

Tutors i tutores d'educació primària

 


Especialistes de llengua anglesa

Coordinadora TIC TAC i especialistes de música

Gabinet psicopedagògic

Tutors i tutores d'educació secundària

 

Monitors i monitores de menjador

Equip directiu

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació