Menjador

instagram     twitter   

Si voleu veure el menú d'aquest mes, cliqueu a sobre:

MENÚ DEL MES

MENÚ DEL PROPER MES


Normativa bàsica

Amb els aliments:

  • Els alumnes que es quedin a dinar a l’escola hauran d’adaptar-se al menú establert., menjant-se la quantitat de menjar que se li serveix.
  • En cas que un nen o nena no pogués menjar algun aliment en concret, haurà de portar un certificat mèdic que ho acrediti.

Al Menjador:

  • Cal entendre el menjador com un espai de relació i no de joc.
  • Cal entrar al menjador amb tranquil·litat, sense córrer ni cridar.
  • Utilitzar un to de veu adequat.
  • Caldrà aixecar la mà quan es vulgui demanar alguna cosa als monitors.
  • Tractar amb respecte els companys i els monitors.
  • S’haurà de demanar permís per aixecar-se de la taula.
  • No es dispensaran medicaments si no és que vénen amb el corresponent certificat mèdic que ho acrediti.

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació