Equip Psico-Socio-Pedagògic (PSP)

instagram     twitter   

Des de l’equip Psico-Socio-Pedagògic (equip PSP) de l’escola vetllem pel desenvolupament integral del nostre alumnat. Donem atenció a les necessitats acadèmiques, psicològiques, emocionals i  socials que presenten els nostres alumnes per tal d’afavorir  el seu bon desenvolupament i contribuir així, al seu benestar, al de les seves famílies, i en definitiva, al benestar de tota la comunitat educativa. 

OBJECTIUS:

  • Promoure el correcte desenvolupament dels nostres alumnes.
  • Acompanyar a les famílies en l’educació dels seus fills.
  • Recolzar i assessorar al professorat en l’atenció a l’alumnat i les famílies.
  • Coordinar i garantir les mesures d’atenció a la diversitat a l’alumnat de l’escola.
  • Actuar preventivament davant les dificultats que puguin aparèixer.
  • Coordinar tots els agents implicats en l’atenció al nostre alumnat.
  • Intervenir a les aules amb tot el grup-classe treballant a nivell psicopedagògic i emocional.

Intervenció en xarxa:

L'equip de PSP està format per:

 • Mestra d'educació especial 
 • Psicòloga d'educació infantil i primària
 • Psicòloga d'educació secundària

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació