TIC a l'escola

instagram     twitter   

Suport de les eines TIC

Trobem en les TIC un suport directe a l’aprenentatge, amb eines destacades com simuladors, tutorials o sistemes d’exercitació. 

L'Escola Povill és una escola TIC amb la intenció de fer que les noves tecnologies siguin una eina més en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes.

Tenim molt clar que actualment no es pot concebre l'ensenyament sense l'ús de les noves tecnologies i la seva integració a l'aula ordinària per tant dispositius com: PDI’s (Pissarres Digitals Interactives), portàtils a l'aula, ordinadors a les aules, projectors i pantalles, iPads,... formen part del nostre dia a dia. 

Els recursos TIC ens aporten la capacitat de personalització i adequació a situacions de diferents treballs. Ens aporta immediatesa, repetibilitat i ubiqüitat. Interactivitat i finalment un replantejament del rol d'educadors i alumnes on aquests són persones autònomes, creatives, solidàries i socialment actives. L'objectiu és que se sentin capaces de transformar la informació en coneixement. Mitjançant els models d’aprenentatge basats en l'aprendre a aprendre, educació en valors, respecte i valoració dels altres.

A educació infantil: pissarres interactives, iPads,.. a educació primària: aules d'informatica, projectors,.. i a educació secundària: portàtils, aules multimèdia,.. 


  

Ús de les Tecnologies a totes les etapes educatives

A l'Escola Povill treballem les tecnologies des de P3 fins a 4t d'ESO de forma transversal i exponencial.

Fem robòtica amb els Beboots amb els més petits, a primària tothom és amic de l'Scratch i a la ESO tenim robots LegoMindstorms. 

Des de 1r de primària a l'aula d'informàtica es treballa l'ofimàtica, el traç del dibuix digital, l'edició fotogràfica i de vídeo, i a 6è tothom surt preparat perquè a l'etapa de la ESO es facin servir les eines de Google Education en plenes facultats.

Per nosaltres és important que els nens i nenes de l'escola tinguin la tecnologia com una amiga, una ajuda i un a més a més. Alhora cal saber fer ús de les noves tecnologies i també és un procés d'aprenentatge que fem a l'escola: ètica, valors i criteri.

 

 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació